Spreekuren

Ons team

Recepten aanvragen

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Wekker


POH GGZ Kind en Jeugd

POH GGZ Kind en Jeugd.


Als de huisarts een vermoeden heeft van de aanwezigheid van psychosociale problemen bij een kind of jongere, wordt de patiënt uitgenodigd voor een consult bij de POH GGZ K&J , bij ons op de praktijk is werkzaam Sophia Zuijdendorp.

Het consult kan volgens afspraak plaatsvinden op woensdagmiddag.
De bedoeling is om kinderen met psychosociale problemen vroegtijdig op te sporen, zo mogelijk kortdurend te behandelen binnen de huisartsenzorg setting, en, indien nodig, tijdig en gericht te verwijzen.
Psychosociale problemen komen bij ongeveer één op de zes kinderen voor. Dit kunnen gevoelens van angst, lusteloosheid of extreme verlegenheid zijn, het kan ook gaan om agressief of druk gedrag. Het zijn problemen die soms vanuit een sociale of opvoedkundige context benaderd moeten worden, terwijl in andere gevallen een psychologische of psychiatrische invalshoek het meest van toepassing is.
De problemen hebben niet alleen een negatieve invloed op het huidige functioneren van kinderen (bijv. op hun sociale relaties en schoolprestaties), maar vormen ook een risico voor de ontwikkeling op de lange termijn. Psychosociale problemen bij kinderen zijn namelijk een belangrijke voorspeller voor chronische psychische problematiek in de volwassenheid.
Het eerste consult  duurt ongeveer 30-45 minuten, waarin het probleem verder verkend wordt. In het consult door de POH-GGZ-K&J wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van (complexe) somatiek, functionele klachten of psychosociale problemen. Ook de ernst van het probleem wordt ingeschat. Is het iets om in de 1e-lijn te behandelen of is verwijzing op zijn plaats. Zo nodig wordt informatie van derden daarbij betrokken zoals bijvoorbeeld van de kinderarts, de school, of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).