Spreekuren

Ons team

Recepten aanvragen

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Wekker


Informatie over zorg en verzekering

Kiesbeter.nl

Voor informatie over gezondheid, ziekte, preventie en patiëntenrechten kunt u terecht op kiesBeter.nl, dé gezondheidssite van de overheid.

Verzekeringen

Wegwijzer voor zorgconsumenten voor verzekeringen en kosten in de zorg.

Zorgverzekeraars en zorgverzekeringen

Op deze website vindt u informatie over de zorgverzekering én over de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars. 

Rijksoverheid (Gezondheid en zorg)

Onderwerpen Familie, zorg en gezondheid

Zorg en ondersteuning thuis
Persoonsgebonden budget aanvragen
Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?
Bereken zwangerschaps-/bevallingverlof
Scheiden of uit elkaar: wat moet ik regelen?
Ouderschapsverlof

Bekijk deze site.

BIG Register

Zorgverlener zoeken

Bekijk deze site.

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek uw zorgverlener in het BIG-register. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer.

Het BIG-register in het kort

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

In de Wet BIG (artikel 3) worden 10 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken. Zij vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Voor een aantal beroepen is geen overheidsregister ingesteld, zoals diëtisten, ergotherapeuten en huidtherapeuten. Deze zorgverleners vallen daarom ook niet onder het tuchtrecht.