Spreekuren

Ons team

Recepten aanvragen

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Wekker


POH GGZ

Nikos Plakas is binnen de praktijk werkzaam als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Hierbij biedt hij als psycholoog ruimte om middels een gesprek te ondersteunen, adviseren of waar nodig door te verwijzen, wanneer er sprake is van problemen op het psychische vlak.
Hij is al jaren werkzaam binnen de GGZ en heeft ervaring met zowel kortdurende als langdurende behandelingen bij o.a. somberheidsklachten, angstklachten, traumata, spanningsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.
Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressieve klachten, angstklachten of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verwijzen voor een kennismakingsgesprek.
In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling of begeleiding nodig is en het beste bij u past. Hierbij werkt de POH-GGZ nauw samen met uw huisarts.
Daarnaast kan hij, afhankelijk van uw klachten, specialistische hulp adviseren, zoals een verwijzing naar de Specialistische GGZ, Basis GGZ of verslavingszorg.
De POH-GGZ valt volledig onder huisartsenzorg en valt dus niet onder uw eigen risico.