Praktijk informatie
Openingstijden:
08:00-12:00 / 13:00-16:00
010 4160560
Openingstijden:
08:00-12:00 / 13.00-16.00
010 4160560
Openingstijden:
08:00-12:00 / 13.00-16.00
010 4160560
Openingstijden:
08:00-12:00 / 13:00-16:00
010 4160560
Openingstijden:
08:00-12:00 / 13:00-16:00
010 4160560
Openingstijden:
gesloten-gesloten
010 4160560

Huisregels

HUISREGELS
In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:
 
Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 
Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
 
Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
 
Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 
Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.
 
U maakt geen gebruik van verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.
 
U mag niet roken in de praktijk. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de doktersassistente en vervolgens naar buiten te gaan.
 
U mag in de praktijk geen alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.
 
U mag in de praktijk geen wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.
 
U mag in de praktijk niet zonder toestemming fotograferen of filmen.
 
Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisarts of medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 
J.P. Wekker, huisarts