Spreekuren

Ons team

Recepten aanvragen

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Wekker

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Voor de planning is het wel prettig als u in de ochtend belt.
Volgens afspraak ‘s morgens van 8:00 tot 10:00 uur, ‘s middags van 13:15 tot 16:00 uur.
Vrijdagmiddag geen afspraken.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
In verband met de tijd per afspraak wordt u vriendelijk verzocht een afspraak te maken voor één onderwerp.
Meer tijd?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.
Zo draagt u bij aan betere doorstroming en kortere wachttijden.
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.